Academic Center for Breast Cancer

Het Academisch Borstkankercentrum (ABC) is een intensieve, open samenwerking van het Erasmus MC met het voormalig Havenziekenhuis met een heldere triagestructuur voor vrouwen met borstklachten en/of (voorstadium van) borstkanker gebaseerd op een echeloneringsmodel die de ziekenhuisgrenzen overstijgt. Het leveren van hoogkwalitatieve topreferente zorg staat centraal.

Het ABC is multidisciplinair sterk met dedicated en hoog gekwalificeerde professionals. Kwaliteit is leidend in zorg, onderzoek en onderwijs. Het ABC heeft voorts als missie de kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten in de regio Rotterdam e.o. (inclusief Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant) te verhogen. Een belangrijk onderdeel van het ABC betreft een surveillance/familie-poli waarbij hoog-risicovrouwen buiten het BOB gecontroleerd en geadviseerd worden betreffende vroegdetectie en preventie van borst/eierstokkanker. Onderdelen van hoogkwalitatieve topreferente zorg zijn:

 • De erkenning als Center of Excellence for Hereditary Breast Cancer voor 5 jaar (RvB, NFU, overheid)
 • Waardegedreven zorg (zorgpad jonge vrouw met borstkanker, participatie in nationale taskforce Outcome, participatie in werkgroep vaststelling basisset uitkomstmaten ICHOM (afgerond; gepubliceerd Ong WL, Schouwenburg MG, van Bommel ACM, Stowell C, Allison KH, Benn KE, Browne JP, Cooter RD, Delaney GP, Duhoux FP, Ganz PA, Hancock P, Jagsi R, Knaul FM, Knip AM, Koppert LB, Kuerer HM, McLaughin S, Mureau MAM, Partridge AH, Reid DP, Sheeran L, Smith TJ, Stoutjesdijk MJ, Vrancken Peeters MJTFD, Wengström Y, Yip CH, Saunders C. A Standard Set of Value-Based Patient-Centered Outcomes for Breast Cancer: The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Initiative. JAMA Oncol. 2017 May 1;3(5):677-685. IF 16.65))
 • Brede multidisciplinaire vertegenwoordiging in het team met wekelijkse MDOs (preoperatief, postoperatief)
 • MDO betreffende vrouwen/patiënten met een erfelijke/familiaire belasting voor mammacarcinoom (Werkgroep Erfelijke Tumoren, WET)
 • Wekelijkse multidisciplinaire Joint Clinic voor complexe mammacarcinoom patiënten (en bespreking in MDO daaropvolgende dag)
 • Mogelijkheid tot gecombineerde operaties voor complexe mammacarcinoom patiënten (plastisch chirurg, thoraxchirurg, oncologisch chirurg)
 • Microchirurgische borstreconstructies -Participatie van verschillende Mammateamleden in update nationale Richtlijn Mammacarcinoom
 • Participatie (voorzitterschap) in nationale Richtlijn Mammareconstructie
 • Participatie in nationale HEBON groep (landelijke database hereditaire/ familiare tumoren; vice-voorzitter, en diverse teamleden stuurgroeplid)
 • inbedding in BOOG (borstkanker onderzoeksgroep (bestuur, diverse subgroepen), en studieparticipatie
 • Samenwerking met ziekenhuizen op de Noordoever (SFVG en IJsselland ziekenhuis), de Zuidoever (Maasstad ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Van Weel Bethesda ziekenhuis en Medisch Centrum Spijkenisse) en
 • EMBRAZE (Admiraal De Ruyter ziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Instituut Verbeeten)
 • Samenwerking in de vorm van consulentschappen, webmailconsulting e.a. ter advisering aan overige regionale ziekenhuizen Voor de toekomst
 • Het reeds opgestarte gezamenlijke mamma MDO met de Noordoever en de Zuidoever uitbreiden naar een Managed Clinical Network (MCN).
 • Regionale samenwerking op Waardegedreven zorg
 • Tussentijdse evaluatie over samenwerking aandacht hebben voor gelijkgestemde verwachtingen, en discussie aangaan over verdere echelonering
 • Leidende rol in waardegedreven zorg in de regio Rotterdam e.o. -Leidende rol in wetenschappelijk onderzoek in de regio, met afspraken voor verbetering studieparticipatie (zowel lokaal als via verwijzing)
 • Leidende rol in nationaal onderzoek voor hereditaire/familiaire borstkanker (HEBON)
 • Continueren bijdrage aan internationale samenwerking via consortia voor hereditair/familiair en sporadisch mammacarcinoom (CIMBA en BCAC)
Academic Center of Excellence

Research Activities

Fundamenteel onderzoek naar:

 • oorzaken van ziekteprogressie en therapieresistentie bij borstkanker
 • progressie van carcinoma in situ naar invasief borstkanker
 • therapie met tumor-specifieke T-cellen bij de behandeling van borstkanker
 • ontwikkeling van nanopartikels bij radiotherapie van borstkanker
 • borstkankerspecifieke nucleaire tracers voor vroeg diagnostiek/behandeling

Translationeel onderzoek naar:

 • therapieresistentie van endocriene therapie (expressieprofielen), chemotherapie (ex-vivo functionele testen) en tageted-therapy (DNA);
 • mannen met borstkanker - nieuwe diagnostische mogelijkheden bij leptomenigeale metastasen
 • miRNA profielen bij vroeg-detectie borstkanker en predictie van recidief ziekte
 • protonen therapie, hyperthermie en partiële borstbestraling
 • borstkanker-specifieke radio-gelabelde peptides Klinisch onderzoek naar:
 • >15 klinische studies bij borstkankerpatiënten in verschillende fasen van de ziekte
 • mogelijkheden van fertiliteitspreservatie bij jonge borstkankerpatiënten met genetische predispositiegenen
 • waardegedreven zorg bij borstkankerpatiënten
 • health utilities na verschillende typen borstchirurgie
 • kosteneffectiviteit van verschillende types borstreconstructies
 • waarde MRI screening bij vrouwen met verhoogd borstkankerrisico
 • voorspellen cosmetisch resultaat borstsparende chirurgie met innovatieve beeldvorming

Epidemiologisch onderzoek naar:

 • doeltreffendheid en lange-termijn effecten van surveillance buiten het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, preventieve borstchirurgie en van systemische therapie bij hereditair/familiair borstkanker
 • risico-modellering contralateraal borstkanker voor verschillende subgroepen
 • risico borstkanker na eerdere eierstokkanker bij BRCA mutatiedraagsters
 • verhogen opkomst Bevolkingsonderzoek Borstkanker onder laaggeletterden en allochtonen in Rotterdam
 • oorzaken variatie in toepassing/patroon van directe borstreconstructie in Nederland
 • kosteneffectiviteit van borstreconstructie
 • preventie capsulair contractuur borstimplantaat

 

Type of

Collaborations

ACE Quality of Care

ACE Genome repair targeted cancer treatment

borstkanker vereniging nederland (BVN)

International Consortium of Health Outcome Management (ICHOM)

Educational

Contributions

Bachelor en master

 • week- en thema- en examencoördinatie blok Geneeskunde 2A 8 en 9 (mammacarcinoom)
 • participatie onderwijs mbt genetische counseling
 • Coördinatie minor 'Biomedical Research in Practice', 'Oncologie' en 'From head to hands'
 • Begeleiding meerdere researchmasters (4-6 per jaar)
 • Opleidingsdirectoraat MSc Molecular Medicine PhD's en AIO's
 • educatie aan PhD studenten (+/- 18 PhDs)
 • opleiding AIOs in de 9 specialismen betrokken bij borstkankerbehandeling (inter)nationale lezingen voor
 • collega's van alle betrokken specialismen (oa OMBO, CASH, oncoplastische chirurgie cursus)
 • huisartsen
 • verpleegkundig specialisten, (oncologie) verpleegkundigen

- patiënten Organisatie van regionale congressen (oa jaarlijks borstkanker behandeling beter congres), nationale congressen (oa NABON/BOOG symposium, Continuum) en internationale congressen (protontherapie, plastisch chirurgie, stereotactische robot radiotherapie)

Patient

Care Activities

Momenteel betreft meer dan 70% van de nieuw verwezen patiënten naar het ABC 'topreferente zorg / tertiaire zorg', zoals:

 • Jonge borstkankerpatiënten met familiaire belasting of aangetoonde BRCA1/2 genmutatie (voor hen is een Zorgpad ontwikkeld; Value Based Healthcare)
 • Zwangere borstkankerpatiënten
 • (Teruggekeerde) uitgebreide borstkanker met bv betrokkenheid van de borstkastwand waarbij uitgebreide chirurgie en (re)radiotherapie +/- hyperthermie noodzakelijk zijn
 • Oligometastatische borstkanker
 • Microchirurgische (bilaterale) borstreconstructies
 • Ontwikkeling van plastisch chirurgische technieken ter behandeling van lymfoedeem
 • Nieuwe patiënten worden in de zogenaamde 'Zorgmonitor' geïncludeerd (Waardegedreven Zorg/ Value Based Healthcare); PROM resultaten worden in de spreekkamer teruggekoppeld
 • Periodieke wetenschapsbespreking; ontwikkeling 'Standard Operation Procedures (SOPs)'; werkgroep erfelijke tumoren

Societal Relevance to Research, Education and Patient Care

Leden van ACE Academisch Borstkankercentrum zijn betrokken bij vele activiteiten:

 • Landelijke richtlijnencommissie mammacarcinoom: drie actieve kerngroepleden
 • Landelijke richtlijnencommissie mammareconstructie: twee actieve kerngroepleden
 • Participatie Borstkanker Onderzoeks Groep (BOOG) ivv voorzitter en 1 bestuurslid en 3 vertegenwoordiging in BOOG werkgroepen
 • Voortrekker opzetten nationale borstreconstructie register - Medeauteurs van compendium mammacarcinoom (2015)
 • Medeauteurs van compendium oncologie hoofdstuk mammacarcinoom (2015)
 • Initiatiefnemers en medeauteurs van boek "Borst vooruit: een boek voor en door vrouwen met borstkanker" (2015)
 • Medeauteurs van "Canon van de Oncologie" (2012) - Patiëntenversie van richtlijn borstreconstructie, inclusief computer animatiefilm en patiënten decision tool.
 • Deelname aan patiënten advocacy groepen ( oa BRCA, HEBON)
 • Deelname aan regionaal alsmede nationaal borstkankernetwerken.
 • Projectleider Health care project ACHMEA voor kwaliteit van borstkanker zorg.
 • Projectleider ontwikkeling en implementatie van Value Based Health Care bij borstkanker (gebaseerd op Porter/Teisberg) in EMC en regionaal
 • Participatie aan NABON Breast Cancer audit (NBCA) ivv 1 bestuurslid, 1 lid wetenschappelijke raad, en 1 trekker taskforce 'nationale implementatie PROMs/PREMs borstkanker'
 • ICHOM working group voor de ontwikkeling van internationale outcome measures voor borstkanker: 2 leden

Viability of Research, Education and Patient Care

Multidisciplinaire research besprekingen op reguliere basis hebben tot doel aan jonge collega's kennis over te dragen en elkaar aan te scherpen. PhD students worden gestimuleerd om presentaties over hun onderzoeksonderwerp en resultaten in het Engels te geven, zowel in huis als op congressen in binnen- en buitenland.

Door participatie van 2 ABC leden bij de ICHOM working group breast cancer (Mureau en Koppert) en inmiddels participatie in de stuurgroep is er internationale samenwerking en inmiddels een publicatie (Ong WL, Schouwenburg MG, van Bommel ACM, Stowell C, Allison KH, Benn KE, Browne JP, Cooter RD, Delaney GP, Duhoux FP, Ganz PA, Hancock P, Jagsi R, Knaul FM, Knip AM, Koppert LB, Kuerer HM, McLaughin S, Mureau MAM, Partridge AH, Reid DP, Sheeran L, Smith TJ, Stoutjesdijk MJ, Vrancken Peeters MJTFD, Wengström Y, Yip CH, Saunders C. A Standard Set of Value-Based Patient-Centered Outcomes for Breast Cancer: The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Initiative. JAMA Oncol. 2017 May 1;3(5):677-685. IF 16.65); tevens participatie in internationale conferenties. Er is geen bibliometrische netwerk analyse verricht.

Key and relevant publications of the last five years

 • Smid M, Rodríguez-González FG, Sieuwerts AM, Salgado R, Prager-Van der Smissen WJ, Vlugt-Daane MV, van Galen A, Nik-Zainal S, Staaf J, Brinkman AB, van de Vijver MJ, Richardson AL, Fatima A, Berentsen K, Butler A, Martin S, Davies HR, Debets R, Gelder ME, van Deurzen CH, MacGrogan G, Van den Eynden GG, Purdie C, Thompson AM, Caldas C, Span PN, Simpson PT, Lakhani SR, Van Laere S, Desmedt C, Ringnér M, Tommasi S, Eyford J, Broeks A, Vincent-Salomon A, Futreal PA, Knappskog S, King T, Thomas G, Viari A, Langerød A, Børresen-Dale AL, Birney E, Stunnenberg HG, Stratton M, Foekens JA, Martens JW. Breast cancer genome and transcriptome integration implicates specific mutational signatures with immune cell infiltration. Nat Commun. 2016; 7:12910. http://rdcu.be/pIL5
 • Ong WL, Schouwenburg MG, van Bommel ACM, Stowell C, Allison KH, Benn KE, Browne JP, Cooter RD, Delaney GP, Duhoux FP, Ganz PA, Hancock P, Jagsi R, Knaul FM, Knip AM, Koppert LB, Kuerer HM, McLaughin S, Mureau MAM, Partridge AH, Reid DP, Sheeran L, Smith TJ, Stoutjesdijk MJ, Vrancken Peeters MJTFD, Wengström Y, Yip CH, Saunders C. A Standard Set of Value-Based Patient-Centered Outcomes for Breast Cancer: The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) Initiative. JAMA Oncol. 2017 May 1;3(5):677-685. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.4851.
 • Canisius S, Martens JW, Wessels LF. A novel independence test for somatic alterations in cancer shows that biology drives mutual exclusivity but chance explains most co-occurrence. Genome Biol. 2017;17: 261.
 • Weerts MJA, Hollestelle A, Sieuwerts AM, Foekens JA, Sleijfer S, Martens JWM. Low Tumor Mitochondrial DNA Content Is Associated with Better Outcome in Breast Cancer Patients Receiving Anthracycline-Based Chemotherapy. Clin Cancer Res. 2017 Aug 15;23(16):4735-4743.
 • van den Tempel N, Odijk H, van Holthe N, Naipal K, Raams A, Eppink B, van Gent DC, Hardillo J, Verduijn GM, Drooger JC, van Rhoon GC, Smedts DHPM, van Doorn HC, Boormans JL, Jager A, Franckena M, Kanaar R. Heat-induced BRCA2 degradation in human tumours provides rationale for hyperthermia-PARP-inhibitor combination therapies. Int J Hyperthermia. 2018 Jun;34(4):407-414. doi: 10.1080/02656736.2017.1355487. Epub 2017
 • Meijer TG, Verkaik NS, Sieuwerts AM, van Riet J, Naipal KAT, van Deurzen CHM, den Bakker M, Sleddens HFBM, Dubbink HJ, den Toom TD, Dinjens WNM, Lips EH, Nederlof PM, Smid M, van de Werken HJG, Kanaar R, Martens JWM, Jager A, van Gent DC. Functional ex vivo assay reveals homologous recombination deficiency in breast cancer beyond BRCA gene defects. Clin Cancer Res. 2018 Aug 23. pii: clincanres.0063.2018. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0063. [Epub ahead of print]
 • Lagendijk M, van Egdom LSE, van Veen FEE, Vos EL, Mureau MAM, van Leeuwen N, Hazelzet JA, Lingsma HF, Koppert LB. Patient-Reported Outcome Measures May Add Value in Breast Cancer Surgery. Ann Surg Oncol. 2018 Sep 3. doi: 10.1245/s10434-018-6729-6. [Epub ahead of print].
 • Hoekstra N, Fleury E, Merino Lara TR, van der Baan P, Bahnerth A, Struik G, Hoogeman M, Pignol JP. Long-term risks of secondary cancer for various whole and partial breast irradiation techniques. Radiother Oncol. 2018 Sep;128(3):428-433. doi: 10.1016/j.radonc.2018.05.032. Epub 2018 Jun 18.
 • Vos EL, Voogd AC, Verhoef C, Siesling S, Obdeijn IM, Koppert LB. Benefits of preoperative MRI in breast cancer surgery studied in a large population-based cancer registry. Br J Surg 2015;102:1649-57
 • Heemskerk-Gerritsen BA, Seynaeve C, van Asperen CJ, Ausems MG, Collée JM, van Doorn HC, Gomez Garcia EB, Kets CM, van Leeuwen FE, Meijers-Heijboer HE, Mourits MJ, van Os TA, Vasen HF, Verhoef S, Rookus MA, Hooning MJ; Hereditary Breast and Ovarian Cancer Research Group Netherlands. Breast cancer risk after salpingo-oophorectomy in healthy BRCA1/2 mutation carriers: revisiting the evidence for risk reduction. J Natl Cancer Inst. 2015;107(5).

PhD theses of the last five years

 • Thesis: Turning over a New Leaf : precision medicine in oncology guided by circulating tumor cell counts and characteristics (2016), PhD: Wendy Onstenk. Promotor: Prof. dr. S. Sleijfer
 • Thesis: Identification of tamoxifen therapy-resistance protein profile in breast cancer using state-of-the-art proteomics tools (2016), PhD: Tommaso di Marchi. Promotor: Prof. dr. J.A. Foekens
 • Thesis: GRP analogs and imaging and treatment of breast cancer (2017), PhD: Simone Dalm. Promotor: Prof.dr. ing. M. de Jong
 • Thesis: Clinical significance of circulating tumor cells (2017), PhD: Nick Beije. Promotor: Prof.dr. S. Sleijfer
 • Thesis: Breast surgery in BRCA1/2 mutation carriers (2017), PhD: Victorine MT van Verschuer. Promotor: Prof.dr. C. Verhoef
 • Thesis: Superficial Hyperthermia for the Treatment of Breast Cancer Recurrence (2016), PhD: M.F.G Linthorst. Promotor: Prof.dr. ing. G.C. van Rhoon
 • Thesis: Genetic factors for breast cancer susceptibility and clinical outcome (2017), PhD: Jingjing Liu. Promotor: Prof.dr. J.A. Foekens
 • Thesis: The prognostic impact of Trastuzumab resistance and body composition parameters in metastatic breast cancer (2018), PhD: Hanah Rier. Promotor: Prof.dr. S. Sleijfer
 • Thesis: Decision making in breast cancer locoregional treatments (2018), PhD: Mirelle Lagendijk. Promotor: Prof.dr. C. Verhoef
 • Thesis: Tying a surgical knot in breast cancer outcomes (2018), PhD: Elvira L. Vos. Promotores: Prof.dr. C. Verhoef en Prof.dr. S. Siesling

Non-scientific publications related to the ACE

 • Maart 2014 RTC Rijnmond programma ‘Vitamine R’ over de kwaliteit van borstkankerbehandeling (rondom de oprichting van het ABC)
 • May 2013 Interview NOS journaal en tevens artikel in METRO over preventieve chirurgie in BRCA1 and BRCA2 mutatie draagsters (‘The Angelina Jolie effect’)
 • Interview Opzij en Cosmopolitan 2014 over BRCA1 en BRCA2 gen mutatie draagsters
 • 2014 Nachtelijk New Horizon festival “Gevaarlijke Borsten”; wetenschap voor het publiek
 • Januari 2016 Interview BNR Nieuwsradio over ‘prognose van borstamputatie versus borstsparende chirurgie’
 • Interview ‘Uitkomstgerichte zorg’ Amazing Erasmus MC, oktober 2018
 • Interview Nederlands Tijdschrijft voor Oncologie ‘Value based breast cancer care’, oktober 2018
 • Radio/TV interview Rijnmond ‘Behandeling van jonge vrouwen met borstkanker (Koppert)’ en ‘Chemotherapie behandeling van borstkanker (Jager)’, juli 2018
 • Persbericht ‘Acht ziekenhuizen gaan samenwerken voor betere zorg borstkankerpatiënten’; Algemeen Dagblad en nu.nl; 2018

Principal coordinator(s)

Last updated: 365 days ago.